Struktura organizacyjna KMP w Płocku - Struktura organizacyjna - Komenda Miejska Policji w Płocku

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna KMP w Płocku

Komendant Miejski Policji w Płocku  

insp. Mariusz Kryszkowski

tel. 47 70 515 04
fax. 47 70 512 60

 

Zespół Kadr i Szkolenia
nadkom. Michał Kajetaniak - Ekspert Zespołu
tel. 47 70 515 10
 

Jednoosobowe stanowisko ds. Komunikacji Społecznej KMP w Płocku

podkom. Marta Lewandowska - oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku
tel. 47 70 515 98

 

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych

tel. 47 70 515 23
 

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

podkom. Artur Gostomski – koordynator

Tel. 47 70 515 15

 

Zespół Prezydialny
Iwona Sieklucka
tel. 47 705 15 12

 

Jednoosobowe stanowisko ds. BHP
Jarosław Politowski

 

Komisariat Policji w Płocku

kom. Andrzej Suwała – komendant

tel. 47 70 516 72

 

Posterunek Policji w Radzanowie

asp. szt. Mariusz Skrzynecki – p.o. kierownika

tel. 47 705 14 46

 

Komisariat Policji w Gąbinie

nadkom. Grzegorz Grabowski – Komendant

tel. 47 70 514 62

 

Posterunek Policji w Łącku

asp. szt. Waldemar Zawadzki - Kierownik

tel. 47 705 14 80
 

Posterunek Policji w Nowym Duninowie

Kierownik  asp. szt. Krzysztof Wilkiewicz

tel. 47 705 11 97

 

Posterunek Policji w Bodzanowie

p.o. Kierownika asp. Marcin Wojciechowski

tel. 47 70 514 42
 

Posterunek Policji w Drobinie

Kierownik st.asp.Dariusz Młotkowski

tel. 47 70 514 36
 

Posterunek Policji w Bielsku

Kierownik asp. Mirosław Joniak

tel. 47 70 514 38
 

Posterunek Policji w Staroźrebach

Kierownik asp. Jacek Obałkowski

tel. 47 70 514 55


Posterunek Policji w Starej Białej

Kierownik  st. asp. Magdalena Tomasińska

tel. 47 70 514 96

 

Posterunek Policji w Wyszogrodzie

Kierownik mł. asp. Artur Szafrański

tel. 47 70 514 92


Posterunek Policji w Brudzeniu Dużym

Kierownik asp.Wojciech Młotkowski

tel. 47 70 514 31
 

PION KRYMINALNY

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku

podinsp. Robert Nowakowski

 

Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu

nadkom. Marcin Jędrzejewski -  naczelnik

tel. 47 705 15 60

 

Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu -

kom. Tomasz Grzelak - naczelnik

tel. 47 70 515 30
 

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

kom. Sławomir Sobociński – naczelnik

 tel. 47 70 515 82

 

Referat Techniki Kryminalistycznej

podkom. Krzysztof Lewandowski – kierownik

Tel. 47 70 515 91

 

PION PREWENCYJNY

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku

nadkom. Robert Nolbert

 

Wydział Sztab Policji

podinsp. Mirosław Płoski - naczelnik
 tel. 47 70 516 12

 

Wydział Prewencji

podinsp. Katarzyna Lorens - naczelnik

tel. 47 70 513 77

 

Wydział Patrolowo-Interwencyjny

asp.szt. Marek Latarski -  p.o. naczelnika

 tel. 47 70 513 31

 

Wydział Ruchu Drogowego

asp. szt. Artur Terebus -  naczelnik

tel. 47 70 513 20

 

Metryczka

Data publikacji : 16.05.2022
Data modyfikacji : 03.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Płocku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Lewandowska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Lewandowska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Lewandowska
do góry