Status Prawny - Status prawny - Komenda Miejska Policji w Płocku

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej Policji w Płocku określają:

 

  1. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.

  2. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
  3. Zarządzenie NR 1031 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI  z dnia 14 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  4. Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Płocku z dnia 29 grudnia 2020 roku  - stanowiący załącznik do niniejszej strony

Pliki do pobrania

  • Data publikacji 20.01.2021 13:18
    (pdf 6.87 MB)
  • Data publikacji 15.06.2021 13:11
    (pdf 328.7 KB)

Metryczka

Data publikacji : 20.01.2020
Data modyfikacji : 20.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Płocku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Lewandowska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Lewandowska Zespół ds.Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Marta Lewandowska
do góry