Status Prawny - Status prawny - Komenda Miejska Policji w Płocku

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

 

 

Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej Policji w Płocku określają:

 

 1. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.

 2. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
 3. Zarządzenie NR 1031 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI  z dnia 14 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
 4. Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Płocku z późn. zmianami - stanowiący załączniki do niniejszej strony

Pliki do pobrania

 • 02.01.2017 10:25
  (pdf 507.88 KB)
 • 02.01.2017 10:25
  (pdf 306.31 KB)
 • 02.01.2017 10:25
  (pdf 260.19 KB)
 • 02.01.2017 10:25
  (pdf 348.2 KB)
 • 02.01.2017 10:25
  (pdf 278.66 KB)
 • 02.01.2017 10:25
  (pdf 439.27 KB)
 • 02.01.2017 10:25
  (pdf 144.45 KB)
 • 02.01.2017 10:25
  (pdf 238.93 KB)
 • 02.01.2017 10:25
  (pdf 220.96 KB)
 • 02.01.2017 10:25
  (pdf 236.02 KB)
 • 02.01.2017 10:25
  (pdf 283.61 KB)
 • 02.01.2017 10:25
  (pdf 235.75 KB)

Metryczka

Data publikacji 04.02.2009
Data modyfikacji 02.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Płocku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Piasek
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Piasek Zespół ds.Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Piasek
do góry